Тулы исеме: “Татарстан Республикасы Дәүләт симфоник оркестры”  Татарстан Республикасы Дәүләт автоном мәдәният учреждениесе

Кыскартылган исеме: ТР ДАМУ “ТР Дәүләт симфоник оркестры”

Оештыручы: Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы

Оештыру документлары:

Устав

Мәдәният учреждениеләре хезмәтләренең сыйфатын бәяләү

Бәйсез сыйфат бәяләү нәтиҗәләре

Дәүләт теркәлүе турындагы таныклык: Җитәкче билгеләү турында : Зал схемасы:

 

 

ТР ДАМУ “ТР Дәүләт симфоник оркестры” чараларын тамаша кылу кагыйдәләре

Шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә кагылышлы сәясәт