22
february wednesday
18:30
2017 y.
Kazan (Russia)
II FESTIVAL OF TATAR MUSIC NAMED AFTER NAZIB ZHIGANOV «MIRAS»
Concert hall:   GBKZ them. S. Saidasheva
Soloist Alexander Dulnev
Conductor Airat Ishmuratov
Program:
22
february wednesday
18:30

MODERNITY
L. Khairutdinova Youth Overture
M. Yarullin Children's Suite
R. Yenikeyev Rhapsody for Symphony orchestra
R. Kalimullin Concerto for cello and orchestra
M. Shamsutdinova Symphony Dastan "Steppe"
R. Akhiyarova "Battle" from the ballet " Golden Horde»
Soloist Alexander Dulnev
Conductor Airat Ishmuratov