3
february wednesday
18:30
2016 y.
Kazan (Russia)
THE FIRST FESTIVAL OF TATAR MUSIC NAMED AFTER NAZIB ZHIGANOV «WORLD»
Concert hall:   GBKZ them. S. Saidasheva
Conductor Alexander Sladkovsky
Program:
3
february wednesday
18:30

N. Zhiganov Overture "Nafisa"
N. Zhiganov Symphony No. 5
N. Zhiganov Suite on Tatar themes
The Tatarstan national Symphony orchestra
Conductor Alexander Sladkovsky