Большой барабан

Большой барабан

Михаил Красничкин, малый барабан

Александр Васильев 

Антон Ольховский